अखिल भारतीय मराठा महासंघ​

कृषी विभाग, महाराष्ट्र शासन मार्फत राबविण्यात येणार्‍या कृषी विषयक विविध योजना

कृषी विभाग, महाराष्ट्र शासन  मार्फत राबविण्यात येणार्‍या कृषी विषयक विविध योजनांच्या महितीसाठी व अर्ज करण्यासाठीचे पोर्टल :   https://mahadbt.maharashtra.gov.in/ वरील पोर्टल वर उपलब्ध असणार्‍या विविध योजना खालीलप्रमाणे

 • प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना – प्रती थेंब अधिक पिक (सूक्ष्म सिंचन घटक)
 • कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियान
 • राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान : अन्नधान्य, तेलबिया, ऊस व कापूस
 • एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान
 • कोरडवाहू क्षेत्र विकास कार्यक्रम
 • भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना
 • राष्ट्रीय कृषी विकास योजना – रफ्तार
 • राज्य कृषी यांत्रिकीकरण योजना
 • मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना
 • मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना – वैयक्तीक शेततळे
 • RKVY Plastic Lining to Farm Pond ईत्यादी

या व इतर योजनांच्या अधिक महितीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा

https://mahadbt.maharashtra.gov.in/