अखिल भारतीय मराठा महासंघ​

राष्ट्रीय कार्यकारणी

राजेंद्र नामदेवराव कोंढरे

अध्यक्ष

ना.नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील

उपाध्यक्ष

विनायकराव मोतीराम पवार

उपाध्यक्ष

वसंतराव दत्तोबा मुळीक

उपाध्यक्ष

प्रकाश वसंतराव देशमुख

सरचिटणीस

प्रमोद बळवंतराव जाधव

कोषाध्यक्ष

गुलाबदादा नामदेवराव गायकवाड

संयुक्त सरचिटणीस

अतिश गायकवाड

वि चिटणीस