अखिल भारतीय मराठा महासंघ​

EWS आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना केंद्राच्‍या व राज्याच्या शासकीय सेवेत तसेच शैक्षणिक संस्थांमध्‍ये 10% आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक कागदपत्रे