अखिल भारतीय मराठा महासंघ​

मा. संकेत लोहार (पुणे विभागीय समन्‍वयक अण्‍णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ) अण्‍णासाहेब पाटील महामंडळाच्‍या योजनेची माहिती देणारी चित्रफीत

महामंडळाच्या योजनांची संपूर्ण यंत्रणा व कार्यपध्दती ही ऑनलाईन असून पूर्णपणे पारदर्शक आहे. सदर योजना ही लाभार्थीभिमुख असून लाभार्थी जोपर्यंत सर्व माहिती वेब प्रणालीवर (www.udyog.mahaswayam.gov.in)  अपलोड करीत नाही, तोपर्यंत पुढील कार्यवाही करता येत नाही.