अखिल भारतीय मराठा महासंघ​

10% EWS आरक्षणाचा लाभ घेण्‍यासाठी आवश्‍यक कागदपत्रे

आर्थिकदृष्‍टया दुर्बल घटकांना केंद्राच्‍या व राज्‍याच्‍या शासकीय तसेच शैक्षणिक संस्‍थांमध्‍ये विहित केलेल्‍या 10% EWS आरक्षणाचा लाभ घेण्‍यासाठी आवश्‍यक कागदपत्रे