अखिल भारतीय मराठा महासंघ​

आर्थिक दृष्‍टया दुर्बल घटकांना केंद्राच्‍या व राज्‍याच्‍या शासकीय सेवेत तसेच EWS आरक्षणाचा लाभ घेण्‍यासाठी आवश्‍यक कागदपत्रे